Regulamin1. Postanowienia Ogólne
1.1 Nortex.cc przechowuje tylko odnośniki do zewnętrznych stron hostingowych. Serwis jedynie indeksuje znalezione w sieci odnośniki. Serwis nie przechowuje oraz nie umieszcza bezpośrednio plików na serwerach Nortex.cc.
1.2. Użytkownicy dodając materiały w serwisie potwierdzają, że posiadają odpowiednie prawa autorskie do publikowania.
1.3. W serwisie można dodawać tylko i wyłącznie linki do zewnętrznych serwisów udostępniających materiały.
1.4. Wszelkie roszczenia prawne, własności intelektualnej należy kierować do serwisów hostujących materiały.
1.5. Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, ściągnięta kopia będzie traktowana, jedynie, jako materiał zapasowy. Administratorzy i właściciele nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie.
1.6. PE. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. wyroku stwierdził, że co do zasady zamieszczanie linków odsyłających do utworów chronionych prawem autorskim nie jest naruszeniem tego prawa przez osobę publikującą odnośnik. Trybunał odwołał się także do pojęcia „udostępniania publicznego” wskazując, iż jeżeli dane materiały zostały pierwotnie udostępnione w internecie w sposób nieograniczony, dla wszystkich jego użytkowników, to linkowanie do nich nie stanowi udostępniania utworu nowej publiczności. Trybunał wskazał także, iż dozwolone jest linkowanie w sposób umożliwiający zapoznawanie się z danymi utworami na stronie linkującej, czyli np. wstawianie miniaturki filmów, obrazków itp.
1.7. W przypadku gdy jesteś właścicielem materiału i został on udostępniony bez twojej zgody, prosimy niezwłocznie o kontakt z działem Abuse serwisu hostingowego na którym znajduje się plik. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się wymagane dane pozwalające na potwierdzenie prawa podmiotu zgłaszającego do materiału wideo/audio a także oświadczenie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdą pod groźbą odpowiedzialności karnej. W celu ułatwienia serwis Nortex.cc udostępnia adres hostingu i bezpośredni link do materiału.
1.8. Nortex.cc nie jest odpowiedzialne za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu Nortex.cc lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób.
1.9. Nortex.cc nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania serwisu, poprawności treści w witrynie oraz poprawnego funkcjonowania linków.
1.10. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu.